Show More

שירלי רם-עמית וריקי שחר-פורת – מנחות הורים במכון אדלר, יזמיות וגם טיפוסים משפחתיים מאד - איחדו כוחות ב-2008 ויצרו שיתוף פעולה פורה ומהנה. 

מגרש ביתי  הוא תרומתן המשותפת לעולם.

המשחקים שלנו הם בעלי תו תוכן של מכון אדלר
ומשווקים בחנויות סטימצקי, צומת ספרים ובחנויות פרטיות באמצעות 

חב' חלום לי -
052-5556333.
להזמנת כמויות גדולות - ריקי -
052-8981787.


עיצוב המשחקים אבנר הברפלד איורים רחל סטולרו-חיים (טריוויה משפחתית, המגרש הביתי) מירל גולדנברג (סט משפחתי) צילום המשחקים שלומי יוסף